Gode nyheter – hva er det, og hvorfor er det viktig?

Dessverre lever vi i en verden som er preget av konflikter, krig og fattigdom. Dessuten trues vår nåværende eksistens av alt fra klimautfordringer til kjernevåpen. Det er kanskje ikke så rart at det kan være deprimerende å følge med på nyhetene, og det er heller ikke så rart å heller ville fylle dagen sin med gode og oppløftende nyheter og historier. Er det mulig å gjøre det på en konstruktiv måte – uten å oppføre seg som en struts som stikker hodet sitt ned i sanden?

Definisjonen av gode eller positive nyheter

Flere aktører samler sammen og publiserer hovedsakelig positive og gode nyheter. Noen aktører er engelskspråklige Good News Network og Positive News. Samtidig er det ikke uvanlig at helt vanlige nyhetsaktører, selvfølgelig også i Norge, publiserer gladhistorier. Hva som egentlig defineres som gode og positive nyheter vil være en svært subjektiv vurdering.

  • For noen vil det være nyheter som per definisjon bare er hyggelige, koselige og positive. Det vil si at det ikke er mulig å finne noen negative, skremmende eller vanskelige aspekter ved temaet. De klassiske kattevideoene på nett er egentlig et godt eksempel, med innhold som ikke kan såre noen.
  • Et annet perspektiv er nyheter som handler om gode løsninger på i utgangspunktet problematiske temaer. Det kan være en fredsavtale i en konflikt, vitenskapelige fremskritt eller historier om hvordan mennesker blir bedre etter sykdom.
  • Noen historier kan ha et enda større innslag av noe negativt og skremmende. Det kan for eksempel være historier om kamp mot diktatur eller urettferdighet, der selve kampen kan ses på som noe positivt.

Det er åpenbart ikke slik at alle positive og gode nyheter må være fylt med sukkersøte historier, positive og gode nyheter kan favne et bredt spekter historier.

Finne en balanse mellom gode og dårlige nyheter

På mange måter er det nødvendig å sette seg inn i de mindre gode nyhetene fra rundt om i verden. Det er tross alt vanskelig å gjøre noe med klimaendringer, krig eller urettferdighet hvis du ikke har en anelse om at noen av disse problemstillingene eksisterer. Samtidig er det ikke særlig konstruktivt å bare fokusere på det negative, det gjelder i grunn på alle områder.

Derfor er det sannsynligvis heller ikke en god ide å prøve å balansere dårlige nyheter med gode nyheter på helt andre områder. Hvis du får med deg at klimautfordringer er et problem, så hjelper det egentlig lite hvis du etter det leser positive nyheter om et helt annet tema.

Se muligheter og positive sider

Nyheter som bevist er vinklet positivt kan være med på å gi en mer løsningsorientert og positiv tilnærming til store problemstillinger:

  • Vi leser mye om sykdom og helseproblemer i nyhetene, men det er også viktig å huske på at antall friske leveår har økt betydelig i løpet av kort tid. Dessuten er det konstruktivt å lese nyheter om hvor stor betydning fysisk aktivitet og livsstil har.
  • Klimaendringer og miljøproblemer er uten tvil en gigantisk utfordring. Samtidig kan det være fint å faktisk lese om de fremskritt som skjer på mange områder, både når det gjelder teknologi og endringer i samfunnet. Det handler ikke om stikke hodet i sanden, men om å se at det finnes muligheter.

Til syvende og sist er det forhåpentligvis det bevist positivt vinklede nyheter kan være – en ledestjerne og inspirasjon til løsninger og muligheter.