Edvard Munch – historien om en av Norges største mestere

Alle nordmenn har hørt om Edvard Munch, som også er Norges mest anerkjente kunstner internasjonalt. Munch er en av verdenshistoriens mest produktive billedkunstnere, han etterlot seg en produksjon på omtrent 28 000 arbeider. Samtidig var Munch også en stor inspirasjonskilde for mange andre kunstnere innenfor ekspresjonismen.

Barndom og tidlig livshistorie

Edvard Munch ble født den 12. desember 1863 på Løten i Hedmark. Familien bodde på Løten fordi faren var militærlege ved Tofsrudmoen, men de flyttet til Christiania allerede i 1864.

Munchs liv var fra en tidlig alder preget av kunst, han kom inn på Den kongelige tegneskole i november 1880, da han altså fortsatt bare var 17 år gammel. Et par år senere gikk han i lære hos Christian Krohg, og Munch debuterte på Industri- og Kunstutstillingen i 1883. Samme år stilte han også ut ved Kunstnernes Høstutstilling. Denne tidlige perioden markerte også Munchs utvikling fra naturalismen til ekspresjonismen, og Vincent van Gogh var en stor inspirasjonskilde.

Edvard Munch ble en anerkjent billedkunstner tilnærmet umiddelbart etter debuten, noe som også førte med seg både salg av malerier, private stipend og Statens kunstnerstipend.

Særlig kjente verker

Mange kunstnere har et særlig kjent verk, som på mange måter definerer hvem kunstneren er. For Munch er det uten tvil «Skrik» som innehar denne rollen. Skrik ble malt i flere forskjellige versjoner, noe som også gjaldt mange andre av Munchs verker. Den første versjonen ble malt i 1893, og den opprinnelige tittelen var «Fortvilelse». Bildet kan ses på som et symbol for eksistensiell angst, selv om det er mulig å legge mange forskjellige tolkninger i dette ikoniske bildet. Inspirasjonen til Skrik skal være hentet fra en kveldstur fra Ekeberg, der Munch stoppet opp og opplevde et angstfylt møte med den blodrøde himmelen og sorte fjorden og byen. Skrik ble senere tatt med i en serie med forskjellige verker, kjent som Livsfrisen. Denne serien oppsummerer temaer som var viktige for Munch: frykt, kjærlighet, melankoli og død.

Disse temaene er også sentrale i mange av Munchs andre kjente verker. Malerier som «Pikene på broen», «Vampyr», «Det syke barn» og «Aske» tar alle for seg denne type symbolikk.

Testamente, Munchmuseet og populærkultur

Edvard Munch døde den 23. januar 1944 i Oslo. Kunstneren var da hele 80 år gammel, og han fikk aldri noen barn. En betydelig andel av Munchs samlede produksjon ble testamentert til Oslo kommune. Det er også bakgrunnen for at både Munchmuseet og Nasjonalmuseet har en svært omfattende samling verker av Munch. For eksempel er det bare en av versjonene av Skrik som er i privat eie, de andre tilhører museene i Oslo.

Det originale Munchmuseet åpnet på Tøyen i 1963, rett under tjue år etter kunstneres død. I 2021 flyttet Munchmuseet til et nytt bygg i Bjørvika sentralt i Oslo. Nasjonalmuseet for kunst eier også mange kjente Munch-verker, som vil være en del av samlingen til det nye Nasjonalmuseet som åpner sommeren 2022.

Edvard Munch inspirerte mange andre ekspresjonistiske kunstnere, samtidig som hans verker også har fått betydning langt utenfor tradisjonell billedkunst. Det ikoniske Skrik-motivet har også påvirket populærkultur innen en mengde forskjellige områder. Maskene i Scream-filmene er uten tvil inspirert av Skrik, og det samme gjelder emojien med det passende navnet «Face screaming in fear». På denne måten er Munchs virke fortsatt en del av mange milliarder menneskers hverdag.